Objekt

Archiv-ID:
2024
Objekt:
Zeitung
Urheber:
xxx
Titel:
Anklamer Zeitung Kreisblatt für den Kreis Anklam
Datum:
1874 ff
Status:
xxx
Beschreibung:

Anklamer Zeitung Kreisblatt für den Kreis Anklam, ehem. Anclamer Kreis- und Volksblatt, ehem. Anclamer Kreis-,Volks- und Wochenblatt, ehem. Pommersches Volks- und Anzeige-Blatt; Bestand 28.Jg. 1874 Nr.73-194 / 34.Jg. 1880 Nr.74-194 / 68.Jg. 1914 Nr.179-303 / 69.Jg. 1915 Nr.151-306 / 70Jg. 1916 Nr.1-306 / 71.Jg. 1917 Nr.1-304 / 72.Jg. 1918 Nr.1-305